Archidiecezja Poznańska

Kolędnicy misyjni

Zauważ niewidocznych

kolednicy 

1. Idea Kolędników misyjnych

Kolędnicy Misyjni, to projekt Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci organizowany w wymiarze ogólnopolskim od 1993 r. Każdego roku, młodzi kolędnicy, odwiedzający domy na terenie swoich parafii i diecezji, dzieląc się radością Bożego Narodzenia, kontynuują polską tradycję kolędowania, ale też zbierają ofiary na pomoc rówieśnikom w innych częściach świata. Młodzi kolędnicy nie tylko dobrze się bawią, ale też poznają wyzwania rówieśników w różnych stronach świata, których wspierają podczas kolejnych edycji. Bo kolędnikiem misyjnym może zostać każdy, choć najczęściej są to członkowie dziecięcych kół misyjnych w całej Polsce.

Młodzi kolędnicy „idą i głoszą, że Boża Miłość jest adresowana do każdego, także do tych, którzy żyją w odległej od nas i mało nam znanej Tajlandii”. Hasło tegorocznej edycji Kolędników Misyjnych „Zauważ niewidocznych!” zwraca uwagę na problem tzw. „dzieci niewidocznych” w Tajlandii - do których trafi pomoc z PDMD w Polsce.

 

2. Kolędnicy w praktyce

Kolędnicy misyjni są inicjatywą, która łączy, daje wiele radości i satysfakcji oraz przede wszystkim uczy w konkretny sposób, co oznacza dzielić się wiarą, ewangelizować i pomagać drugiemu człowiekowi.

Grupa kolędników misyjnych ze swym dorosłym opiekunem będzie odwiedzać domy z kolędą misyjną na terenie parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Strykowie. Prosząc o przyjęcie, wspólną modlitwę i pomoc dla dzieci w krajach misyjnych. Idąc do domu będą głosić Dobrą Nowinę, dzielić się wiarą. Kolędnicy w domach będą przedstawiać, krótką scenkę kolędniczą, która ukaże uniwersalny charakter daru narodzin Zbawiciela świata oraz zaśpiewa kolędy. Podczas kolędy będzie możliwość zbierania ofiar (dobrowolnych). Ofiary przekazane będą na projekty wskazane przez Papieskie Dzieło Misyjne. 

Kolędnicy w parafii w Strykowie wyruszą 6 i 7 stycznia 2017 r. od godziny 13.30.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747