Archidiecezja Poznańska

Uroczystości Odpustowe ku czci św. Maksymiliana

Odpust 2021 3

Sumę odpustową w sobotę 14 sierpnia odprawił i Słowo Boże wygłosi Ks. Dr Rafał Pajszczyk, Oficjał Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747