Archidiecezja Poznańska

Komunikat

Rozaniec

       W związku z dalszym ograniczeniem zgromadzeń publicznych i religijnych do 5 osób z powodu epidemii COVID - 19 bardzo proszę, aby we Mszy św. uczestniczyły w kościele tylko najwyżej cztery osoby z rodziny, która zamówiła intencję mszalną. 

    Zachęcam do jeszcze intensywniejszej modlitwy codziennej, odmawiania w rodzinach Różańca św., odprawiania w domach nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Jedynie pełną ufności i żarliwości modlitwą możemy wybłagać u Wszechmogącego Boga ustanie śmiertelnej zarazy. Pociecha i nadzieja nasza jest zawsze w Panu naszym, Zbawicielu Jezusie Chrystusie i Jego Matce, Pani naszych losów. Niech w tym czasie próby i zagrożenia Bóg w Trójcy Jedyny Ojciec, Syn i Duch Święty Wam Wszystkim błogosławi!

ks. prob. Tomasz Kokornaczyk

Nawiedzenie Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej

 Q1A0307

            Z dobroci Bożej było nam dane przeżyć piękny i uroczysty czas Nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Najświętszą w Jej cudownej Ikonie z Jasnej Góry. Jedna zaledwie doba pobytu Jasnogórskiej Pani i Królowej wśród nas, a ile dostarczyła nam duchowych doświadczeń, mocy wzruszeń, głębokich i Bożych refleksji, jakże silnego odczucia opieki Matki Bożej nad swoimi dziećmi. Każdy z nas mógł powierzyć Matce Najświętszej swoje troski i radości, siebie samego i swoich bliskich, naszą parafię i Ojczyznę. Matka kocha swoje dzieci i je nigdy nie zawiedzie. Wynagrodzi po wielokroć nasze czuwania, modlitwy, ufne spojrzenia, nasze bycie przy Niej, dziecka przy Matce. Ona zna swoje dzieci i prowadzi nas do swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Bądźmy na co dzień dobrymi dziećmi Maryi, bądźmy wiernymi uczniami Jej Syna i wypełniajmy wolę Bożą w swoim życiu. Będziemy wtedy posiadali niewzruszoną nadzieję na chwałę nieba, na życie wieczne z Królową Anielską, Panią nieba i ziemi.

Czytaj dalej

Zapraszamy na wycieczko - pielgrzymkę

autobus

POLSKA – CZECHY - SŁOWACJA – AUSTRIA

Termin: 13 – 16 LIPCA 2020 (4 dni)

Program:

1 dzień: wyjazd godz. 5.00, Svaty Kopecek k. Ołomuńca, Svaty Hostyn, Marianka k. Bratysławy. Po kolacji wieczorne zwiedzanie Bratysławy z przewodnikiem, nocleg.

Czytaj dalej

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747