Archidiecezja Poznańska

Cmentarz

20180304 145110

 

 

 

Synod Archidiecezji Poznańskiej o cmentarzach:

 

 

897. Kościół pamiętając o tym, że sam Chrystus trzy dni spoczywał w grobie, że „śmierć wprowadza do nowego życia” (KKK 1680) oraz wierząc w „ciała zmartwychwstanie” (Symbol Apostolski), a także pragnąc „oddać cześć ciałom zmarłych, które były świątynią Ducha Świętego” (OPg 3), przywiązuje wielką wagę do miejsc, gdzie zmarli będą oczekiwać, aż Chrystus „uwolni ich z więzów śmierci i przyjmie do społeczności zbawionych” (Mszał Rzymski, Msza za zmarłych). Przejawia się to między innymi w zaliczaniu cmentarzy do miejsc świętych i w stosownej opiece nad nimi. Cmentarze powinny być świadectwem chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie (por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja liturgiczno-duszpasterska o pogrzebie i modlitwach za zmarłych z 5 maja 1978 roku).

 Wyrazem szacunku, z jakim Kościół odnosi się do całego człowieka, jest także troska o godne miejsce pogrzebania dla ludzkiego ciała. Prawo kanoniczne podkreśla, iż gdzie to tylko możliwe, Kościół powinien mieć własne cmentarze albo przynajmniej kwatery na cmentarzach świeckich przeznaczone dla swoich wiernych. Cmentarze lub przynajmniej poszczególne groby winny być pobłogosławione (por. KPK, kan. 1240−1241). Nie należy grzebać zmarłych w świątyniach, chyba że chodzi o Biskupa Rzymskiego, kardynałów lub biskupów diecezjalnych, którzy powinni być pochowani we własnych kościołach (por. KPK, kan. 1042).

Konferencji Episkopatu Polski zwraca także uwagę na konieczność troski o groby zaniedbane, szczególnie w okresie przed dniem Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Wskazuje również proboszczów jako tych, którzy przede wszystkim winni zadbać o groby kapłanów.

Opłaty cmentarne:

Statut 1000: „Pokładne to opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą proboszcza. Wysokość pokładnego wynosi 20% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS. Opłata za miejsce na grób o mniejszych wymiarach, przeznaczony dla dziecka do 6 lat lub dla pochówku urnowego, wynosi 50% kwoty pokładnego.”

Statut 1002: „Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu. Istnieje możliwość odnowienia pokładnego na kolejnych 20 lat lub inny, krótszy, uzgodniony z zarządem cmentarza okres. Wysokość składanej opłaty za 20 lat wynosi 10% zasiłku pogrzebowego lub jest proporcjonalnie umniejszona, w zależności od uzgodnionego, krótszego okresu prolongaty.”

Regulamin Cmentarza parafialnego (pkt 8 i 9) - Opłata za wjazd firm pogrzebowych i kamieniarskich na teren cmentarza wynosi 200 PLN; Opłata za usuwanie odpadków wynosi 100 PLN (Postanowienie Rady Ekonomicznej z dnia 27.09.2022 roku).

Regulamin cmentarza parafialnego w Strykowie

Cmentarz jest miejscem świętym, dlatego powinien być traktowany ze szczególnym szacunkiem i miłością. Cmentarz powierzamy szczególnej trosce wszystkim przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

Czytaj dalej

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
tel. kom. 694 419 953
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747