Archidiecezja Poznańska

Regulamin cmentarza parafialnego w Strykowie

Cmentarz jest miejscem świętym, dlatego powinien być traktowany ze szczególnym szacunkiem i miłością. Cmentarz powierzamy szczególnej trosce wszystkim przebywającym na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

 

 1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii p.w. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Strykowie.
 2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, porządku i czystości.
 3. Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy w miejscu do tego przeznaczonym.
 4. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:
  • pogrzeb,
  • ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,
  • budowę nowego pomnika (wymiary wcześniej uzgodnić z administratorem cmentarza),
  • remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,
  • budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozebrane.
 5. Za pochowanie na cmentarzu i za wybudowanie pomnika pobierane są opłaty.
 6. Grób nie może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Jeżeli przez upływem tego okresu nie zostaną wniesione opłaty za następne 20 lat, administrator cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.
 7. Zabrania się:
  • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
  • wprowadzania zwierząt,
  • zanieczyszczania cmentarza,
  • samowolnego usuwania drzew i krzewów oraz sadzenia nowych,
  • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.
 8. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

Przepisy cmentarne określają następujące akty prawne: Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959r. (Dz.U. nr 47 z 1972 r., poz. 298 ze zmianami).

WIECZNY ODPOCZYNEK RAC ZMARŁYM DAĆ PANIE

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747