Archidiecezja Poznańska

Historia parafii

Wioska Strykowo należy do parafii św. Idziego w Modrzu. Początkowo mała, składająca się z rolników zamieszkujących obie strony szosy Poznań – Wolsztyn oraz majątku – rozrosła się po dokonaniu parcelacji ziemi majątkowej na działki.

Duża odległość od kościoła parafialnego nie sprzyja rozwojowi religijności. Co gorliwsi wysuwają potrzebę pobudowania kaplicy w Strykowie. Proboszczem w Modrzu jest ks. Lech Paluch. Na spore kłopoty napotyka katechizacja dzieci i młodzieży. Wierni Strykowa użyczają swoich mieszkań, aby można było prowadzić lekcje religii na miejscu. Rozpoczyna się, za sprawą ks. Palucha z Modrza, batalia o kaplicę. Władze państwowe utrudniają. Wierni nie zrażają się odmowami. Są spore kłopoty z odpowiednim lokalem.

Ostatecznie decyduje się na oddanie Kościołowi swego budynku mieszkalno-inwentarskiego p. Józefa Kaczmarek z córkami Józefą i Marianną. Budynek położony jest na uboczu wioski przy ul. Bukowskiej 23.

24 kwietnia 1973 r. Wojewódzki Wydział ds. Wyznań rozpatrzył pozytywnie wniosek o adaptację budynku gospodarczego na kaplicę. Decyzja ta zapoczątkowała proces starania się o pozwolenie na przebudowę.

Chodziło jednak o jak najszybszą możliwość  odprawiania Mszy św. w Strykowie i nauczanie religii. Wyburzono więc ścianę dzielącą oborę od części mieszkalnej, wylano posadzkę, otynkowano wewnątrz i od niedzieli Chrystusa Króla tzn. od 25. 11. 1973 r. zaczęli księża parafii Modrze odprawiać Msze św. w Strykowie. Maleńka to była kaplica (10 m. dł. i 6 m. szer.). Większość wiernych musiała stać na dworze. By ochronić się przed dokuczliwym zimnem nadchodzącej zimy i deszczem wierni dobudowali szopę. Pod względem estetycznym mizerny był to widok”. (Kronika parafialna 1973 r.).

19 stycznia 1974 – urząd Powiatowy w Poznaniu wydał zgodę na przebudowę budynku gospodarczego na kaplicę.

30 maja 1974 – Ksiądz Arcybiskup Antoni Baraniak poświęcił kaplicę i obraz bł. Maksymiliana Marii Kolbego.

1 września 1974 – dekretem Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka zostaje ustanowiony Ośrodek Duszpasterski w Strykowie. Na stanowisko wikariusza – rezydenta zostaje powołany ks. Kazimierz Frąckowiak.

7 – 8 stycznia 1978 – Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

19 marca 1979 - Władze państwowe wydają pozwolenie na budowę domu parafialnego.

1 lipca 1979 – Ksiądz Arcybiskup Jerzy Stroba eryguje parafię pw. bł. Maksymiliana Marii Kolbego  w Strykowie.

11 grudnia 1979 – Kuria Metropolitalna zatwierdza projekt budowy domu parafialnego opracowany przez architekta Zygmunta Roszaka i wyraża zgodę na jego realizację.

21 kwietnia 1980 – rozpoczęcie budowy domu parafialnego.

29 kwietnia 1980 – biskup Marian Przykucki dokonuje poświęcenia budowy.

9 czerwca 1981 – urząd Wojewódzki wydaje pozwolenie na założenie cmentarza w Strykowie.

21 czerwca 1981 – pierwsza wizytacja biskupia – ks. biskup Stanisław Napierała poświęcił salkę parafialną

22 sierpnia 1982 – Ks. biskup Zdzisław Fortuniak poświęca dom parafialny

18 sierpnia 1983 – rozpoczynają się prace przy zakładaniu cmentarza – projekt zagospodarowania wykonała inż. Maria Tukałło

15 listopada 1983 – pierwszy pogrzeb na miejscowym cmentarzu.

17 sierpnia 1986 – Kuria Metropolitalna, a 24 grudnia Urząd Miasta i Gminy wyrażają zgodę na rozbudowę kościoła wg. projektu architekta Stefana Bajera.

22 maja 1988 – Ks. Neoprezbiter Krzysztof Andrzejewski odprawia Mszę św. prymicyjną.

21 września 1989 – Ks. Arcybiskup Jerzy Stroba wmurował kamień węgielny w budowany kościół.

24 grudnia 1991 – Pasterka po raz pierwszy w murach nowego kościoła, pod dachem.

21 listopada 1993 – poświęcenie krzyża z figurą Ukrzyżowanego w prezbiterium kościoła. Rzeźbę wykonał artysta Eugeniusz Olechowski.

23 stycznia 1994 – w klasztorze Klarysek od wieczystej Adoracji parafianka Teresa Kaźmierczak otrzymała habit zakonny

14 sierpnia 1994 – poświęcono płaskorzeźby w prezbiterium – autorstwa Eugeniusza Olechowskiego. Pierwsza w historii parafii Maksymiliada.

12 listopada 1994 – Ks. biskup Zdzisław Fortuniak poświecił kaplicę żałobną

7 lipca 1995 – ustawiono ołtarz i ambonę – dzieła Eugeniusza Olechowskiego, które poświęcono podczas odpustu. W grudniu fachowcy pod kierunkiem Franciszka Oracza położyli w kościele marmurową posadzkę

14 sierpnia 1996 - poświęcono tabernakulum wykonane przez Eugeniusza Olechowskiego

25 maja 1997 – poświęcona została nowa chrzcielnica – dar parafian

12 września 1999 – zawieszono i poświęcono stacje Drogi Krzyżowej autorstwa Eugeniusza Olechowskiego.

5 maja 2008 – remont wieży kościoła

8 grudnia 2008 – uroczyście zostały wprowadzone do kościoła relikwie św. Maksymiliana

3 września 2009 – Ks. arcybiskup Stanisław Gądecki dokonał uroczystego poświęcenia kościoła.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 61 221 04 80                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
tel. kom. 694 419 953
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747