Archidiecezja Poznańska

Niedziela 2 maja 2021

Maryja

V Niedziela Wielkanocna

Nabożeństwa ku czci Matki Bożej w maju o godz. 18.00, potem Msza św..

Zbiórka ofiar na Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu po Mszy św. do puszki. Za ofiarność na rzecz kleryków serdeczne „Bóg zapłać”!

Jutro, 3 maja obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski, Patronki naszej Ojczyzny. Jest to także święto państwowe, 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 rok). Msze św. jak w niedzielę.

Wspomnienie św. Floriana męczennika, patrona strażaków obchodzimy 4 maja we wtorek. Msza św. w int. Strażaków będzie 3 maja o godz. 10.30.

W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca maja. Obchód chorych  w piątek od godz. 9.00. Proszę zgłosić chorych. Spowiedź św. I piątkowa od godz. 17.00 do 18.00. Potem nabożeństwo majowe i Msza św. 

Serdeczne „Bóg zapłać” za dbałość o piękno świątyni. Bardzo dziękuję Paniom za dbałość o grotę Matki Bożej i kwiaty, a ministrantowi Tobiaszowi za skoszenie trawników.

Zapowiedzi przedślubne:

Gerard Jan Trafas, st. wolny, par. pw. św. Maksymiliana w Strykowie i Sandra Katarzyna Walęczewska, st. wolny, par. pw. Wszystkich Świętych w Słupi. Zap. II.

Kaufmann Paweł Robert, st. wolny, par. pw. i Magdalena Nowaczyk par. św. Maksymiliana w Strykowie. Zap. II.

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia małżeństwa w/w nupturientów zobowiązany jest w sumieniu do zgłoszenia ich duszpasterzowi parafii.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747