Archidiecezja Poznańska

Boże Narodzenie 2019

BN

Boże Narodzenie 2019

Niepojęte dary dla nas daje; dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy. Gdy się wieczne Słowo Ciałem staje, mocą swojej cudownej sprawy. Nędze świata precz odmiata, a płaczliwe jęczenia; w dźwięków głosy pod niebiosy i w wesele zamienia. Skąd dziś wszyscy weseli; Wyśpiewują Anieli: Niechaj chwała Bogu będzie w niebie, a na ziemi pokój ludowi!”

Słowami pięknej, acz trochę zapomnianej polskiej kolędy z XVII wieku pragniemy złożyć naszym miłym Gościom i mieszkańcom naszej parafii najserdeczniejsze życzenia duchowej radości, prawdziwego pokoju i poczucia, że jest się zawsze kochanym, czyli tego wszystkiego co może dać nam Nowonarodzone Dziecię Jezus.  „Szczęść Boże” na Święta!

W Uroczystość Bożego Narodzenia (25 grudnia) Msza św. o godz. 11.00.

W drugie święto Bożego Narodzenia, św. Szczepana Męczennika; Msze św. jak w niedzielę, o godz. 9.00 i 11.00. Taca na KUL, Wydział Teologiczny w Poznaniu i szkoły katolickie.

Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia. Bardzo dziękuję Państwu Gintera i Leśnictwu z Będlewa za choinki do kościoła; podziękowanie składam Panu Eugeniuszowi za ich przywóz, Panom i ministrantom, za ustawienie choinek w kościele i zamontowanie żłóbka. „Bóg zapłać” Paniom z Caritas parafialnej za obsługę przy stoisku ze świecami i opłatkami, za dekorację żłóbka oraz za przygotowanie paczek dla osób chorych, samotnych i rodzin (w sumie 47 paczek), a było to możliwe dzięki darom serca, produktom żywnościowym, słodyczom, za które wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuję. Wielkie „Bóg zapłać” Panu Kościelnemu, Pani Organistce, Pani dbającej o bieliznę kościelną, ministrantom za przygotowanie liturgii, Pani Gospodyni, Panu szafarzowi, Paniom sprzątającym kościół i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do godnego przeżywania świąt w naszej świątyni. Bardzo dziękuję Panu Krzysztofowi Kuźniarkowi i Panu Jackowi za przygotowanie stelaży pod transparenty i wszystkim Panom za ich zamontowanie przy drogach wjazdowych do naszej parafii.

Spotkanie przy żłóbku dla dzieci i wszystkich chętnych w II święto o godz. 15.00.

Kolęda od piątku. Przygotujmy Pismo św., a dzieci i młodzież zeszyty z religii lub karty pracy i z przygotowań parafialnych. Rodziny naszej parafii otrzymają na kolędzie kalendarz parafialny, obrazek z programem rekolekcji i nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej oraz specjalną książeczkę: „Z Maryją w nowe czasy”.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747