Archidiecezja Poznańska

Niedziela 13 września 2020

Stanislaw Kostka

XXIV niedziela zwykła

Rozpoczynamy Tydzień Wychowania i dni modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców.

Spowiedź św. i Komunia św. wielkanocna została przedłużona w tym roku do jutra (14.09.), czyli święta Podwyższenia Krzyża Świętego.

Biuro parafialne czynne w poniedziałek o rannej mszy św. i w czwartek po wieczornej Mszy św..

Święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polskiej Młodzieży obchodzimy w piątek, 18 września. Zapraszam całą naszą młodzież na Eucharystię o godz. 18.00, a po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania, czyli uczniów z klas VII, VIII i I szkoły ponadpodstawowej.

Zbiórka ofiar na cele gospodarcze i inwestycyjne naszej parafii będzie w przyszłą niedzielę (20.09.). Po Mszach także zbiórka ofiar do puszek na KUL, Wydział Teologiczny w Poznaniu i szkoły katolickie.

Młodzież i osoby dorosłe, które z jakiś powodów nie ukończyły nauki religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej proszę o zgłoszenie się i zapisanie do końca września na zajęcia katechezy parafialnej. Zajęcia z katechezy dla tych osób będą się odbywały w soboty,  dwa razy w miesiącu, w salce parafialnej w Stęszewie. Pragnę przypomnieć, że ci, którzy nie ukończyli katechezy w szkole ponadpodstawowej nie mogą pełnić funkcji rodzica chrzestnego, świadka Bierzmowania, a przede wszystkim nie mogą zawrzeć małżeństwa kanonicznego.

Serdeczne „Bóg zapłać” składam Paniom Marii i Beacie za prace wokół świątyni oraz ministrantowi seniorowi Kacprowi za skoszenie trawników. 

Serdeczne podziękowanie za dbałość o piękno naszej świątyni.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747