Archidiecezja Poznańska

Ogłoszenia duszpasterskie 18.09.2022

XXV niedziela zwykła

 

  Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone dziś na cele gospodarcze i inwestycyjne naszej parafii jak i za wpłaty na konto parafialne. W ubiegłym tygodniu zostały zakupione i zamontowane nowe meble do biura parafialnego oraz sejf. Koszt, to 2700 zł.. Bardzo dziękuję Panu Jarosławowi z synem za zorganizowanie poszczególnych elementów i ich montaż.

Zbiórka do puszki po Mszy św. na KUL, Wydział Teologiczny w Poznaniu i szkoły katolickie. Za wszelkie ofiary serdeczne „Bóg zapłać”!

Osoby tworzące parafialne Oddział Caritas zapraszam na spotkanie w poniedziałek (19.09.) po wieczornej Mszy św..

Nowenna do św. Maksymiliana we wtorek na mszy św., a Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek po Mszy św..

 Biuro parafialne czynne w piątek po wieczornej Mszy św..

Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 10.00.

Kuria Metropolitalna w Poznaniu zatwierdziła umowę pomiędzy naszą parafią i firmą pogrzebową „Gloria” z Buku na świadczenie usług w zakresie kopanie grobów i dbałości o porządek na cmentarzu. W związku z zawartą umową nastąpiła również zmiana Regulaminu cmentarza parafialnego, który został opublikowany na stronie internetowej (www.parafiastrykowo.pl) oraz wywieszony w formie papierowej na cmentarzu. Przypominamy, że wszelkie prace związane z postawieniem nagrobków, ich zmianą, utwardzeniem terenu, zielenią, montażem ławek, wjazdem firm kamieniarskich itd. winny uzyskać pisemną zgodę administratora cmentarza, czyli proboszcza parafii. Bez takiej zgody nie można podejmować samowolnie w/w czynności na terenie cmentarza parafialnego.

Plan wizytacji kanonicznej Ks. Biskupa w naszej parafii (5.10.) jest umieszczony w gablocie.

Serdeczne „Bóg zapłać” za dbałość o piękno naszej świątyni i jej otoczenia. W tym tygodniu o powyższą posługę proszone są rodziny zamieszkałe przy ul. Nowej nr 7 (blok).

 

 

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
tel. kom. 694 419 953
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747