Archidiecezja Poznańska

Podsumowanie 2021

Posumowanie duszpastersko – ekonomiczne 2021 roku

 

Bóg Wszechmogący jest Panem czasu, On Alfa i Omega wszystkiego. Dziś chcemy dziękować łaskawości Bożej za przeżyty kolejny rok, który był Jego darem dla nas. Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu za minione dni, za spotkanych ludzi, za wszelkie doświadczania, które były naszym udziałem i te radosne dla nas ale i te przykre, które też w duchu pokory trzeba przyjąć. Jak mówił mędrzec Hiob: Pan dał i Pan zabrał.  Niech Imię Boga będzie błogosławione (Jb 1, 20 - 21). 

W Kościele Powszechnym Ojciec święty Franciszek zainaugurował w październiku Synod Kościoła Powszechnego na temat sposobu i pomocy w kierowaniu Wspólnoty Kościoła Świętego na całym świecie. Papież Franciszek odbył także podróże apostolskie do Iraku (marzec 2021), na Słowację i Węgry (wrzesień) oraz na Cypr i do Grecji (grudzień). W tym roku odbyły się również wizyty Polskich Księży Biskupów u Ojca św. na Watykanie w ramach cyklicznych spotkań duszpasterskich tzw. ad limina.

W Kościele Polskim nadto miała miejsce Beatyfikacja Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, która odbyła się w Warszawie, w świątyni Opatrzności Bożej. W naszej archidiecezji została wznowiona peregrynacja Obrazu Najświętszej Maryi Panny w znaku Ikony Jasnogórskiej, która będzie miała swoje zakończenie już niebawem, bo w niedzielę 9 stycznia w katedrze poznańskiej. Istotnym wydarzeniem dla Kościoła Poznańskiego była również nominacja biskupia Ks. dr Jana Glapiaka, która odbyła się 19 grudnia.

W naszej parafii najważniejszym wydarzeniem duchowym i duszpasterskim było udzielenie naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania, którego udzielił Jego Ekscelencja Ks. Biskup Zdzisław Fortuniak w dniu 26 września czterdziestu osobom. Po raz pierwszy w naszej Wspólnocie podjęta została Duchowa Adopcja Dziecka poczętego, która trwała od 25 marca do święta św. Młodzianków, czyli 28 grudnia. Odbyły się dwie pielgrzymki autokarowe do sanktuariów Maryjnych w Częstochowie i w Licheniu, oraz w czasie wakacji wyjazd do Obry, Wolsztyna i Bogilu Wioski dla dzieci i starszych. Wspólnie również obejrzeliśmy w bukowskim kinie filmy o Błogosławionym Kardynale Wyszyńskim i o objawieniach Matki Bożej we Fatimie. Do I Spowiedzi św. i Komunii św. przystąpiło jedenaścioro dzieci. Sakrament Chrztu św. został udzielony szesnaściorga dzieciom. Małżeństwo kanoniczne w naszym kościele zawarło osiem par nowożeńców. Do wieczności w ubiegłym roku odeszło dwudziestu dwóch naszych parafian.

Ze spraw materialnych i inwestycyjnych parafii w minionym roku zakupiliśmy nowe tła i instalacje stojakowe na Triduum paschalne. W kościele zostały wymienione rynny i rury spustowe oraz oczyszczone kanały ściekowe do zbiorników. Kolejną inwestycją była wymiana części bocznych stopni schodów wejściowych do kościoła na granitowe. Na cmentarzu dokończono ogrodzenie i zamontowano nową bramę przy kontenerze na odpadki. Dokonano również obcięcia gałęzi z drzew od strony frontu cmentarza. Przy budynku domu parafialnego wymieniono bramę i furtkę oraz położono kostkę brukową i zamontowano rolety w czterech oknach. Koszt całkowity powyższych inwestycji całorocznych wyniósł ok. 48 tys. 600 zł. Dodać należy, iż Dzieci I Komunijne ofiarowały parafii ornat liturgiczny, a młodzież bierzmowana zbiornik na wodę święconą.

Od miesiąca lutego Nowego Roku zostaje zmieniony sposób dbałości o czystość i piękno naszej świątyni, o czym szczegółowo informujemy podczas spotkań (mszy św.) kolędowych. Na msze św. kolędowe zapraszamy wszystkie rodziny z podanych ulic ale także i dzieci oraz młodzież. W najbliższym czasie chcemy powołać radę duszpasterską i ekonomiczną naszej parafii. Jeśli ktoś z parafian pragnąłby w takich radach uczestniczyć bardzo proszę o zgłoszenie się do końca stycznia. Z inwestycji materialnych chcemy podjąć się remontu salki parafialnej. Parafia na bieżąco reguluje wszystkie rachunki i nie ma żadnych długów czy zobowiązań finansowych.

Serdecznie dziękuję wszystkim współpracownikom, Pani organistce Panu kościelnemu, ministrantom, Wspólnotom Różańcowym, zespołowi Caritas, Panu Szafarzowi, Pani Gospodyni, Pani, która dba o bieliznę kościelną, uczestnikom naszych pielgrzymek, wszystkim włączającym się w dbałość o piękno i czystość w naszej świątyni i wokół niej. Wszystkim niech Pan Bóg wynagrodzi dobroć serca i ofiarność. Ksiądz proboszcz doskonale zdaje sobie sprawę, że sam wiele nie zrobi, ale przy pomocy ludzi o dobrym sercu i chętnych dłoniach może parafia normalnie funkcjonować. Niech Pan Jezus każde dobro wynagrodzi i błogosławi każdej i każdemu z nas na Nowy Rok 2022!

                                            Ks. prob. dr Tomasz Kokornaczyk

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747