Archidiecezja Poznańska

Podsumowanie kolędowe 2022/2023

 

Dzięki niech będą Panu Bogu, że po trzech latach mogliśmy wrócić do tradycyjnej formy kolędy, czyli duszpasterskich odwiedzin w domach rodzin naszej parafii. Kapłan wraz z ministrantami nawiedził z Bożym Błogosławieństwem 328 domów i mieszkań parafian, a rodzin ok. 370, ponieważ bywa iż w jednym domu mieszkają dwie albo nawet trzy rodziny. Odmówiło przyjęcia wizyty kolędowej 8 rodzin, natomiast zamkniętych mieszkań i domostw było 37. Kto nie mógł przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie mógł się umówić indywidualnie. Rodziny, które nie przyjmują kolędy i większość z tych, których nie zastaliśmy, niestety nie utrzymują już więzi ze wspólnotą Kościoła. W parafii nadto mieszka 7 rodzin świadków Jehowy, ok. dwadzieścia osób obrządku prawosławnego (z Ukrainy), dwie osoby wyznania ewangelickiego. Nie usłyszałem żadnej deklaracji odejścia od wiary chrześcijańskiej, ale ze sposobu życia i zachowań, przynajmniej kilkanaście osób z naszej parafii z przykrością trzeba uznać za niewierzące w rozumieniu Kościoła katolickiego. Wszystkich naszych parafian polecamy we mszy św. odprawianej raz w tygodniu w tej intencji, a także gorliwie modlimy się o powrót do Boga i Kościoła dla zagubionych w wierze w czasie nabożeństw nowenny, Różańca św., Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Podstawowym wymiarem duchowym funkcjonowania parafii są udzielane Sakramenty św.. W naszej wspólnocie czworo dzieci powyżej jednego roku życia jest nieochrzczonych. KKK i KPK z 1983 roku nakazuje, aby rodzice chrześcijańscy prosili o chrzest dla swego dziecka w pierwszych tygodniach po narodzinach. Wszystkie dzieci uczestniczą w przygotowaniu do I Spowiedzi i Komunii św.. Do sakramentu Bierzmowania nie przygotowuję się troje uczniów z kl. VIII, co jest ewidentnym zaniedbaniem ich rodziców. W szkole podstawowej czworo dzieci nie uczestniczy w zajęciach katechezy, na ok. stu dwudziestu uczniów z naszej parafii. Mimo, jakże częstych fobii antykościelnych płynących z mediów liberalnych i lewicowych, na szczęście zdecydowana większość naszej młodzieży uczestniczy w lekcjach religii w szkołach ponadpodstawowych. Z ustaleń kolędowych wynika, że na religię nie uczęszcza w tej grupie 7 osób. Obowiązkiem uczniów katolickich jest udział w katechezie szkolnej a jej ukończenie jest wymagane do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych oraz zawarcia kanonicznego związku małżeńskiego. I kwestia małżeństw katolickich. Ok. 80% dorosłych mieszkańców naszej parafii zawarło małżeństwo kościelne. Niestety pogłębia się sytuacja życia par bez sakramentu małżeństwa, w konkubinatach. To jest jak pandemia duchowa, bardzo zaraża dusze ludzi młodych, izoluje od Pan Jezusa, od sakramentów św.., powoduje ciężką chorobę życia w grzechu z utratą smaku na to co Boże i święte. Takich związków, w tym i cywilnych bez przeszkód kanonicznych do przyjęcia ślubu kościelnego, jest u nas ok. 20.

Bardzo się cieszę, że w wielu domach umieszczone są na widocznych miejscach krzyże naszego Zbawiciela oraz obrazy święte. To są świadectwa naszej wiary i pobożności. W nowych domach i mieszkaniach po remontach czasami one zanikają, co jest bardzo smutne. Pamiętajmy o słowach Pana Jezusa: „Kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego przyznam się i Ja wobec Ojca, który jest w niebie, a kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed Ojcem, który jest w niebie.”

W czasie odwiedzin kolędowych parafianie składali swoje ofiary, za które składam serdeczne „Bóg zapłać”! Z tych ofiar mogliśmy już definitywnie uregulować zapłatę za ostatnią inwestycję odnowy elewacji naszej świątyni. Bardzo dziękuję wam drodzy, za wszelką ofiarność i wspomaganie parafii. Wiemy, że koszta funkcjonowania wzrosły, opłaty za energię w szczególności. Dlatego wyrażam wdzięczność za dostrzeganie tych kwestii przez wielu z nas, za wyższe datki składane w czasie zbiórek na cele gospodarcze, składek, a także przy okazji posług duszpasterskich, w tym intencji mszalnych. Zdajemy sobie przecież wszyscy sprawę z tego, że ta sama kwota dziś ma realnie znacznie mniejszą wartość niż przed 3, 5 czy 10 laty.

Pragnę serdecznie podziękować za miłe przyjęcia i rozmowy kolędowe. „Bóg zapłać” też za poczęstunki przygotowane dla kapłana i ministrantów w czasie kolędy, co też są przejawem gościnności i zwykłej ludzkiej życzliwości. W czasie kolędy otrzymaliście Drodzy, książeczkę „Wierzę w Kościół Chrystusowy” oraz Folder na temat naszej parafii. Proszę, aby zapoznać się z tą lekturą i jeszcze raz mówię wielkie „Bóg zapłać” za wszelkie dobro!

Ks. kanonik prob. dr Tomasz Kokornaczyk

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
tel. kom. 694 419 953
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747