Archidiecezja Poznańska

Podsumowanie kolędowe 2022

     

Odwiedziny duszpasterskie, tak jak w poprzednim roku nie były możliwe, aby je przeprowadzić zwyczajny sposób, chociaż było przyzwolenie na zaproszenie kapłana do domu na kolędę. Z tej możliwości skorzystało 16 rodzin w naszej parafii. W czasie mszy św. tzw. „kolędowych” modliliśmy się za poszczególne rodziny zamieszkałe przy danych ulicach naszej parafii. Śpiewaliśmy wspólnie kolędy, omówione zostały niektóre kwestie duszpasterskie i porządkowe, a także uczestnicy spotkań kolędowych otrzymali informator parafialny. W mszach św. „kolędowych” uczestniczyli przedstawiciele rodzin, a nawet całe rodziny w liczbie 196. Ogółem zatem z tegorocznej kolędy skorzystało w formie indywidualnej i wspólnej 212 rodzin, co stanowi ok. 55% wszystkich rodzin zapisanych do parafii Strykowo. Przypomnę, że przed dwoma laty, gdy kolęda była w formie tradycyjnej kapłana przyjęło blisko 370 rodzin. Widzimy zatem, iż z takiej kolędy w kościele bardzo wiele rodzin się dyspensuje i nie utrzymuje właściwie żadnego kontaktu ze wspólnotą parafialną, ponieważ tych rodzin i osób trudno dostrzec na nabożeństwach, mszach św. przynajmniej w niedzielę i w święta. W ubiegłym roku ofiary na daninę diecezjalną złożyło 187 rodzin, a na cele gospodarcze i inwestycyjne parafii w czasie składek i poprzez przelewy na konto 151 rodzin.

Pragnę teraz przedstawić niektóre sprawy duszpasterskie i administracyjne parafii. Gdy chodzi o osoby, które zgłaszają się aby otrzymać zaświadczenie o możliwości pełnienia funkcji rodzica chrzestnego. Osoba taka winna być wolna od przeszkód kanonicznych, np. życie w związku niesakramentalnym; bierzmowana, oczywiście wierząca i uczestnicząca regularnie w praktykach religijnych (Eucharystia niedzielna, Spowiedź św., komunia św. itd.) oraz zamieszkała na terenie parafii i zapisana do wspólnoty. Rodzice i rodzice chrzestni uczestniczą w katechezie chrzcielnej zasadniczo w I piątek miesiąca po Mszy św..

Wprowadzamy nowy sposób dbałości o czystość i piękno naszej świątyni. O tę posługę w czasie ogłoszeń duszpasterskich proszone będą kolejne rodziny z ulicy, a podawane będą numery domów lub mieszkań. Bardzo proszę, aby w sprzątaniu kościoła brała udział także młodzież i mężczyźni, nie tylko starsze, czy młodsze Panie. Pamiętajmy też o kaplicy i obejściu wokół kościoła. O kwiaty do kościoła postara się grupa sprzątająca, a jeśli nie ma w danym czasie przyozdabiania kwiatami kościoła, to można złożyć ofiarę na zakup sprzętu i środków czystości. Po posłudze proszę o wpisanie się do zeszytu w zakrystii. Narzeczeni z bliskimi proszeni będą, aby również posprzątali kościół na ślub i ustroili go kwiatami, oraz zadbali o czystość świątyni  przed i po ceremonii. Za zrozumienie i życzliwe przyjęcie tej formy dbałości o nasz kościół serdecznie dziękuję!

Przed nami stoi powołanie Rad parafialnych (duszpasterskiej i ekonomicznej). Prosiłem o zgłoszenie się parafian do tych Rad, ale na razie chętnych brak. Poproszę więc kilka osób, aby podjęły się tego zadania, ale chętni mogą się jeszcze zgłosić. Inne kwestie dotyczące funkcjonowania naszej parafii zostały zawarte w informatorze. W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt ze mną bezpośrednio np. w biurze parafialnym albo za pomocą poczty na adres e mail, czy telefonu. Adresy i numery zostały podane także w informatorze parafialnym.

W czasie spotkań kolędowych parafianie złożyli ofiary w wysokości 10.240 zł. Osiem tysięcy zostało wpłacone na konto parafii, a reszta jest w kasie na bieżące potrzeby. Wspomnę tylko, że za gaz trzeba nam było zapłacić za listopad i grudzień 5.180 zł., ponieważ przed laty zarejestrowano plebanię nie jako gospodarstwo domowe lecz pod taryfę biznesową, firmową. Umowa i taryfa już zostały zmienione w urzędzie PGNiG-u w Poznaniu na indywidualną, na własne nazwisko. Wszyscy się borykamy z tymi trudnościami, więc tym bardziej składam serdeczne „Bóg zapłać” za Waszą, Drodzy ofiarność i pomoc. Z serca dziękuję też tym wszystkim, którzy z uwagi na rosnące ceny i koszty utrzymania składają wyższe ofiary na intencje mszalną i z innych okazji oraz ofiary w czasie składek. Niechaj Bóg Wszechmogący błogosławi wszystkich i wynagrodzi swoją łaską wszelkie dobro, życzliwość i ofiarność. Wielkie „Bóg zapłać” i proszę wybaczyć, że w tym podsumowaniu tak dużo zostało podanych cyfr i kwot.

                                      Ks. prob. dr Tomasz Kokornaczyk

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
tel. kom. 694 419 953
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747