Archidiecezja Poznańska

Podsumowanie duszpastersko – ekonomiczne 2020 roku

      MG 7938

     Wszystko na tej ziemi ma swój czas. Nic nie jest tutaj wieczne, jedynie dusza nieśmiertelna, która znajdzie swoje ukojenie, szczęście i pokój w Bogu, dawcy życia i czasu. Bogu niech będą dzięki, że dał nam przeżyć jego dar, którym był dla nas niełatwy rok 2020.  Nad właściwie całym tym czasem zaciągnięta została szara mgła ciężkiej pandemii koronawirusa, która zdominowała wszelkie wydarzenia ogólnoświatowe, świeckie i religijne. Ojciec św. wydał w tym roku adhortację posynodalną „Querida Amazonia” (Umiłowana Amazonia) o Kościele w Ameryce Południowej i o kwestiach ekologii oraz encyklikę „Fratelli tuttii” (Wszyscy braćmi) o braterstwie i przyjaźni społecznej.

      Z uwagi na panującą zarazę zostały odwołane pielgrzymki Ojca św. i inne spotkania z wiernymi w większych grupach. W naszym kraju miała odbyć się beatyfikacja Sługi Bożego Księdza Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale niestety również została odłożona w czasie.  W życiu społecznym i kościelnym nadal borykamy się z uciążliwymi ograniczeniami, które przyjmujemy w duchu wyższej konieczności dla dobra wspólnego wszystkich ludzi. Życie duchowe i służba Boża jest jednak ciągle prowadzona i mimo utrudnień oraz obaw, wielu wierzących uczestniczy w nabożeństwach, przyjmuje sakramenty św. i pragnie przeżywać Mszę św. w kościele.

     W naszej Wspólnocie parafialnej największym wydarzeniem duchowym było nawiedzenie Matki Boskiej Częstochowskiej w Znaku Ikony Jasnogórskiej, którą przeżywaliśmy 5 i 6 lutego 2020 roku. Doświadczenie bliskości z Matką Bożą w cudownym obrazie, modlitwy, śpiewy, czuwania, odprawiane Eucharystie, zawierzenie, przyjęcia Bożego przebaczenia w Sakramencie Pokuty, osobiste rozmowy z Maryją zostaną na zawsze  naszych sercach i w pamięci. Kształtujmy nasze życie według Serca Maryi, naszej najlepszej Matki! Zapraszam do Wspólnoty Żywego Różańca, do odprawiania I Sobót miesiąca, do większej czci względem Matki Najświętszej na wzór naszego Patrona, św. Maksymiliana Kolbego.

          W mijającym roku w naszej parafii zostało ochrzczonych 8 dzieci (ub. roku 19). Małżeństw zawarto 6 (w zeszłym roku było ich 4); do I Komunii św. w dwóch turach przy końcu czerwca przystąpiło dwanaścioro dzieci. Do Pana odeszło osiemnaścioro naszych parafian. W czerwcu parafia „wzbogaciła się” o drugiego, nadzwyczajnego Szafarza Komunii św.. 

          W kwestiach materialnych, mimo pandemii, wykonanych zostało kilka inwestycji. Zamontowano granitowe stopnie schodów głównych do kościoła, tablicę pamiątkową ku pamięci fundatorek działki pod kościół, ułożono kolejną część chodnika na cmentarzu i postawiano ołtarz polowy, zakupiono nowe nagłośnienie plenerowe, figury Matki Bożej i Pana Jezusa, a przede wszystkim instrument organowy. W domu parafialnym odnowiono schody wewnętrzne i dokonano przebudowy werandy oraz wymieniono drzwi wejściowe. Całość kosztów powyższych inwestycji, to ok. 46 tys. zł.. Parafia na bieżąco płaci wszystkie należności, rachunki i nie ma żadnych długów. Składam serdeczne „Bóg zapłać” Wszystkim wspierającym naszą parafię, pomimo trudnych czasów jakie trzeba nam w ufności w Bożą pomoc przyjąć i wypełnić zgodnie z wolą Stwórcy i Pana wszelkiego istnienia.

      Serdecznie dziękuję wszystkim współpracownikom, Pani organistce, Panu kościelnemu, Panom Szafarzom, Pani Iwonie od strony internetowej, ministrantom, Wspólnotom Różańcowym, zespołowi Caritas, scholi parafialnej, Panu Katechecie, Pani Gospodyni, Pani, dbającej o bieliznę kościelną, wszystkim włączającym się w troskę o piękno i czystość w naszej świątyni i wokół niej. Wielkie „Bóg zapłać” za przeróżne dary serca w celu utrzymania plebanii i kościoła. Wszystkim niech Pan Bóg wynagrodzi dobroć serca i ofiarność. Niech Pan Jezus błogosławi wszystkim na Nowy Rok  2021, rok św. Józefa, Oblubieńca Matki Bożej, Opiekuna Pana Jezusa, Patrona Kościoła, dobrej śmierci i postrach duchów piekielnych. Ufni w Bożą opiekę i z nadzieją, która pochodzi od Ducha Świętego wchodzimy w Anno Domini 2021.

Ks. prob. Tomasz Kokornaczyk

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747