Archidiecezja Poznańska

Podsumowanie kolędowe 2020

 Q1A0009

     Już luty w pełni, za nami ferie dzieci i młodzieży szkolnej, za nami już Nawiedzenie Matki Bożej Jasnogórskiej, a my wróćmy jeszcze do kolędowych odwiedzin duszpasterskich, które w trwały od 27 grudnia ub. roku do 19 stycznia 2020 roku

     W czasie kolędy do parafii zostało zapisanych 12 nowych rodzin. Blisko 90%, czyli  362 rodziny rodziny z naszej parafii przyjęły kapłana z racji kolędy. Do parafii zapisanych jest 419 rodzin. Ogółem mieszkańców parafii zapisanych do naszej wspólnoty jest 1342 osoby.  W naszej parafii zamieszkuje ok. 15 osób należących do świadków Jehowy, dwie osoby wyznania ewangelickiego i jedna osoba, która wystąpiła z Kościoła katolickiego. Kilka osób deklaruje się jako niewierzący. Ok. 30 rodzin z naszej parafii od wielu lat nie ma żadnego kontaktu z Kościołem, nie przyjmuje także kapłana w czasie kolędy.

     Z oględzin kolędowych trzeba zauważyć, że w parafii Strykowo mamy do czynienia z dość szybkim starzeniem się naszej społeczności i małą ilością dzieci w rodzinach. Rodzin wielodzietnych, czyli takich z czwórką i więcej dziećmi jest zaledwie kilka, można zliczyć na palcach jednej ręki. Gdy się spogląda w stare karty naszych rodzin, to jeszcze kilkanaście lat temu w większości rodzin było przynajmniej troje dzieci a wiele rodzin posiadało też więcej potomstwa. Wielu młodych ludzi wyjechało za granicę do pracy, tj ok. 50 osób i niestety tylko niektórzy planują powrót i zamieszkanie u nas. Trzeba wołać do młodych małżonków o otwarcie się na nowe życie. O nie skąpienie w miłości przekazywania daru Bożego jakim jest życie nowego człowieka, dziecka. Oczywiście są rożne powody braku potomstwa, ale na pewno w wielu sytuacjach małżonkowie mogliby posiadać więcej dzieci. Gdy rodzice odejdą, albo zmogą choroby starości, a nie ma braci, nie ma sióstr, to dziecko jest zdane tylko na siebie i obcych.

     Spośród duszpasterskich trosk pierwszą jest jednak dość niska frekwencja na niedzielnych Eucharystiach oraz u sakramentu Pokuty, w I piątki miesiąca i z okazji świąt. To są kwestie podstawowe, modlitwa, Msza św., sakrament pokuty. Wielkim bólem i zgorszeniem są pary żyjące w konkubinatach, a nie mające żadnych przeszkód do zawarcia małżeństwa. Jeszcze gorzej jest, jeśli na taki stan rzeczy godzą się, czy nawet go usprawiedliwiają rodzice tych młodych, to jest wówczas rozkład duchowy całej rodziny.  Z reguły takich osób nie ma też na Mszach św., ale gdy narodzi się dziecko, to proszą o chrzest św., chociaż sami żyją właściwie poza Kościołem. Jakże są trudne, ciężkie rozmowy z takimi osobami o sprawach duchowych, o sprawach wiary, o sakramencie małżeństwa.  Przy tej okazji należy wspomnieć o pewnej grupie naszych parafian, którzy na skutek rozwodu i  zawarcia nowych związków cywilnych (kontrakt, nie ślub) nie mogą w pełni uczestniczyć w Eucharystii, ale sumiennie, poprzez modlitwę, dobre wychowywanie dzieci i udział we Mszach św. trwają w naszej wspólnocie i wyznają publicznie wiarę w Boga. Nie jeden raz słyszałem z ich ust jaką przykrością jest dla nich niemożność przyjmowania Ciała Chrystusowego. A znowu ci, którzy mogą przyjmować Komunię św., tak często sobie to lekceważą.

     Następną kwestią są pogrzeby. Przez formę pogrzebu pragniemy także wyrazić stosunek zmarłego do wiary w Boga, do Kościoła, do sakramentów św.. Jeśli nie było oznak wiary i potrzeby udziału w życiu Kościoła, to i pochówek musi być stonowany. Pamiętajmy o dobrym przygotowaniu się na chwilę odejścia z tego świata. O sakramencie namaszczenia chorych, o wiatyku. Pamiętajmy też, że pierwszą formą pochówku katolickiego jest pogrzebanie ciała zmarłej osoby. Dopuszcza się kremacje ciała, ale tu powinny zaistnieć poważne przyczyny, dlaczego w ten sposób. W Credo mówimy że wierzymy.. w ciała zmartwychwstanie...   

     Spośród pytań parafian pojawiła się sprawa dbałości o czystość świątyni. Na razie pozostanie ten schemat sprzątania kościoła, który był u nas od lat. Niektórzy jednak parafianie ciągle się dyspensują od tej posługi, co roku nie mają czasu. Gdy jednak jest odprawiana Msza św. w intencji rodzinnej, albo przeżywa się rodzinną uroczystość (chrzest św. dziecka, jubileusz, czy pogrzeb), to wszyscy chcą, aby kościół był zadbany, czysty i upiększony kwiatami. Proszę więc, aby wszyscy parafianie czuli się odpowiedzialni za nasze wspólne dobro jakim jest ta świątynia. Były też pytania o godziny Mszy św. w niedzielę. Tutaj nastąpi zmiana od 1 marca. Obie Msze św. będą pół godziny wcześniej, czyli o godz. 8.30 i 10.30. W Wielkim Poście jest odprawiana trzecia Msza św. łącznie z nabożeństwem „Gorzkich Żali” o godz. 15.00. W miesiącach letnich (lipiec i sierpień) chcemy wprowadzić Mszę św. wieczorną w niedzielę o godz. 19.00 dla letników i tych, którzy rano w niedzielę jeszcze odpoczywają... po sobocie.

     W czasie kolędy zachęcałem chłopców do wstąpienia w szeregi ministrantów naszej parafii, a dziewczynki do scholi (chórku). Różne były odpowiedzi, deklaracje. Tu potrzebna jest inicjatywa i wsparcie rodziców. Wiele bowiem wysiłku rodzice inwestują w nabycie przez dzieci umiejętności sportowych, muzycznych i innych. Pragną rozwijać ich talenty. I jest bardzo dobre! Trzeba jednak pamiętać drodzy rodzice, że poza dbałością o tężyznę fizyczną i umysł trzeba przede wszystkim zadbać o sferę duchową młodego człowieka, o jego wiarę w Boga, o pobożność. Nie ma lepszego miejsca dla chłopca jak służba przy ołtarzu, jak jego modlitwa i posługiwanie do Mszy św.. Dla dziewczynek jest chórek, gdzie poznają piosenki religijne i chwalą Boga swoim śpiewem a także grą na instrumentach muzycznych.

     Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w czasie kolędy. Z tych ofiar prawie już spłaciliśmy nasz dług, który pozostał po remontach domu parafialnego. Zamiary gospodarcze, to wymiana schodów wejściowych do kościoła, dalsze prace w domu parafialnym i przygotowanie się do sporej inwestycji, czyli remontu generalnego salki parafialnej. Pozostaje kwestia parkingu kościelnego. Na razie możemy parkować nasze pojazdy także w pasie na działce przy ul. Jeziornej.  Byłoby dobrze, aby parafia mogła stać się właścicielem chociaż fragmentu tego gruntu, na parking. Rozmowy w tym celu podjąłem, ale co z tego wyniknie, zobaczymy. Dziękuję za wszystkie ofiary składane w czasie Mszy świętych, także dziś z okazji III niedzieli miesiąca. Parafia utrzymuje się tylko z Waszych ofiar. Nie posiada żadnych dóbr, majątku, z którego mogłaby czerpać dochód, nie ma też żadnych gruntów, ani dopłat, czy dofinansowań ze strony Kurii czy Państwa Polskiego. Podobnie kapłan utrzymuje się ze stypendiów mszalnych i ofiar składanych z okazji posług sakramentalnych. Ksiądz nie ma żadnej pensji. „Bóg zapłać” za Waszą Drodzy ofiarność i życzliwość.

     Bardzo dziękuję za serdeczne przyjęcia księdza i ministrantów po kolędzie. Dziękuję za budujące rozmowy, poczęstunki, a przede wszystkim za wspólną modlitwę z całą rodziną. Niech Bóg wszelkie dobro wynagrodzi!

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747