Archidiecezja Poznańska

Rok Świętego Józefa

Sw Jozef

Dekret Penitencjarii Apostolskiej, udzielający daru specjalnych Odpustów
z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa.

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
                   ul. Bukowska 63   62-060 Strykowo                             
tel. 618-134-039                           e-mail: xtomasz@vp.pl   
Nr konta: 
Bank PKO BP, Oddz. 1 w Stęszewie  46 1020 4027 0000 1902 1549 3747